L

Konsulent

Eva Svane

Ledelse og nye ledelsesformer

Eva er ledelsestransformator, foredragsholder og forfatter og har som rådgiver støttet nogen af landets største virksomheder med forandringsprocesser og nytænkning. Hun har mere end 20 års erfaring med forandringsledelse, undervisning og organisationsudvikling.

Hun er passioneret for at vækste det menneskelige potentiale og indre lederskab til gavn for den enkelte, teamet og organisationen.

Danmarks bedste

Nytænkende lederskab

Verden kalder på et bevidst lederskab i vores egne liv, organisationer og på verdensplan, der udspringer fra en dyb selvindsigt og mestringsgrad, fordi visdommen er kommet igennem egne erfaringer og oplevelser. Dette indre landtidsholdbare fundament kan vi hverken lade som om eller læse os til. Jeg kan give dig de 7 universelle nøgler og vise dig den vej, der låser op til at du kan identificere og give slip på forældede tanke- og handlemønstre. Dernæst låser de op til, at du kan være rollemodel for den nye leder og virksomhed, som viser en vej ved at være eksemplet på, hvordan integritet og intuitiv og kreativ udfoldelse, og et udvidet udsyn kan sætte en langtidsholdbar kurs – for hele holdet.

Danmarks bedste

Synergi mellem job og arbejdsliv

Oplever du, at du er kommet i en anden retning end den, du ønskede? Flere og flere siger deres job op i jagten på mening. Ingen kan længere holde til at adskille deres arbejdsliv fra sit øvrige liv. Der er en længsel efter at sætte alle sine ressourcer, talenter og værdier i spil på arbejdspladsen. Det er ikke længere langtidsholdbart eller meningsfuldt at knokle og måle på effektivitet og mere. Derimod ligger det meningsfulde i at måle på effekt og bedre samt bidrage fra en tilstand af lyst og passion. Jeg kan vise både ledere, ansatte og organisationer vejen til deres indre balancepunkt. Fra denne tilstand kan alle skabe resultater, der holder for sig selv personligt i form af bedre helbred, sundhed og balance, og for virksomheden i form af større omstillingsparathed, etik og gennemsigtighed.

Danmarks bedste

Arbejdsglæde starter indefra

Bevidstheden om og villigheden til at efterleve kerneværdier sætter skarpt på alt det, der forhindrer mennesker og organisationer i at udfolde hele potentialet. Jeg har skabt en metode, der kan bruges på alle niveauer i organisationen, og som kan støtte med at fremelske en indre og ydre arbejdskultur funderet i tillid. Fra denne tilstand kan der skabes sammenhæng mellem ord og praksis, og de sande årsager til stress og udbrændthed vil blive erkendt og løst. Fremtidens mennesker og organisationer vil fremelske arbejdspladser med en høj grad af trivsel og skaberkraft.

Tankegang

Min tilgang er, at vi ikke kan være bæredygtige ledere, individer og virksomheder, hvis vores indre arbejdsplads ikke er i harmoni. Billedligt taler jeg derfor om, at vi inde i os har tre afdelinger, en til de ansatte, en til topledelsen og en til idémageren. De tre afdelinger svarer til vores sind, krop og sjæl på denne måde:

Sindet = din indre topledelse

Kroppen = dine indre ansatte

Sjælen = din indre idémager 

Som nytænkende leder har du en tæt forbindelse mellem dine indre ansatte og din indre topledelse og har tilføjet din indre idémagers kraft som en ligeværdig medskaber. Som nytænkende leder er du bevidst om, hvilken tilstand du handler ud fra og måler ofte din egen sundhedstilstand. Du må også være villig til at kigge ærligt på, om du høster de resultater, du ønsker for dig selv og den helhed, vi alle er en del af.

Derudover har Eva en unik evne til at få øje på og opløse de forhindringer i kommunikationen og samspillet, som hæmmer forandringsparathed, helhedsløsninger, trivsel og livskvalitet

En af hendes spidskompetencer er, at hun kan se årsagerne, sammenhængene og løsningerne, og skærer helt ind til essensen, så der skabes flow for optimale processer. Ved at sige JA til rejsen til det integrerede og nytænkende lederskab kan hun hjælpe dig med en ægte transformation, der fører til vidtstrakte og målbare resultater, der rækker langt ind i fremtiden.

Eva stiller skarpt på tidens store udfordringer og løfter sløret for, hvordan nutidens organisationer mere end nogensinde har brug for bevidste ledere og medarbejdere, hvis de ønsker at være her i fremtiden.

Om Eva Svane

BIO

Udgivelser

Jeg har prøvet at skrælle alt af. At skære helt ind til benet og fravælge alt jordisk gods, slippe alle undskyldningerne og overgive mig til at lytte til mine indre vejledninger og sjæl. Det var ukendt land og kaotisk, men også et godt sted til en ny begyndelse.

Det blev til 8 måneder i det jeg kalder ingenmandsland, hvor jeg gav slip på behovet for at regne livet ud

Rejsen førte til opdagelsen af de syv universelle nøgler, der låser op for den indre sammenhængskraft og det fundament, der gør at vi kan efterleve vores ægte værdier og udfolde vores potentiale. Jeg har fået indsigten ved selv at gå vejen og transformere begrænsninger til autenticitet, skaberkraft og muligheder

Derfor kan jeg være katalysator for, at du og din organisation kan bruge kriser og udfordringer til at opnå kvantespring og langtidsholdbarhed på alle planer. 

Eva Svane er forfatter til bogen: Integreret lederskab med sjælens kraft.

I bogen møder du en række ledere fra danske virksomheder, som har taget deres ledergerning op til revision, og du lærer, hvordan du selv kan bringe alle aspekter af din personlighed og sjæl i spil i dit liv som menneske og som leder. Bogen henvender sig til alle, der ønsker et nyt perspektiv på deres lederskab og har mod på forandring.

"Jeg inspirerer og udfordrer til et nyt støttende helhedssyn, der resulterer i ejerskab, autenticitet og sammenhængskraft"

Book Eva Svane

Telefon: +45 60 20 00 31
Mail: info@lederindsigt.dk

Bliv kontaktet

Vi benytter dine oplysninger til at sende dig e-mails eller opkald om Lederindsigt consultings produkter. Læs om vores Cookie- og privatlivspolitik her